Thầy thuốc trò chuyện
Nơi các Bác sĩ chia sẻ những hiểu biết, những câu chuyện liên quan đến cơ thể, sức khỏe con người và những phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh