Bác sĩ chuyên khoa
Các y bác sĩ chuyên môn giỏi, đầy kinh nghiệm trong việc khám, chữa bệnh