tran-viet-the-phuong
TS.BS CKII Trần Việt Thế Phương
Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên khoa:
Ung bướu, Tạo hình
Số CCHN:
Thông tin đang cập nhật...
Hiện công tác tại:
Bệnh viện Ung Bướu Thành Phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện FV.
Cảm nhận