ho-huu-dung
ThS.BS Hồ Hữu Dũng
Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên khoa:
Xương khớp
Số CCHN:
0013672/BYT-CCHN
Hiện công tác tại:
BỆNH VIỆN 1A
Cảm nhận